ocak 00


Bu sayıdaki ve sonraki üç sayıdaki Mastder köşeleri, "halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı yayın yapmak"tan dolayı dava edildi.

ocak 2000 > l-manyak sayı 49